kopaný netříděný

Cena bez DPH 95,- kč/t

Cena s DPH 115,- kč/t

kopaný tříděný

Cena bez DPH 125,- kč/t

Cena s DPH 151.25,- kč/t